Strategija digitalne transformacije u procesu stvaranja novih poslovnih modela

Digitalna transformacija prilika je za preoblikovanje poslovanja koje će za posljedicu imati smanjenje operativnih troškova i povećanje dobiti.

Strategija digitalne transformacije je presudna

Strategija digitalne transformacije plan je koji opisuje kako se poduzeće mora strateški preusmjeriti u digitalnu ekonomiju. Vodeće tvrtke da bi opstale u samom vrhu moraju mijenjati svoje operativne i poslovne modele koristeći nove tehnologije. Digitalna transformacija prilika je za preoblikovanje poslovanja koje će za posljedicu imati smanjenje operativnih troškova i povećanje dobiti. Prema članku “A winning operating model for digital strategy” McKinsey & Company grupe istraživanja su pokazala da samo 8% zaposlenika velikih kompanija smatra trenutne poslovne modele ekonomski održivim bez daljnjih promjena temeljenih na digitalnoj tehnologiji. Stoga je inovacija novog poslovnog modela neophodna za napredak i rast.

Konzultantske usluge – pomoć na putu promjene

U trnovitom i složenom procesu mijenjanja poslovnih modela ključna je uloga konzultanta koji savjetuju čelnike organizacija. Iako većina smatra da već samo posjedovanje nekoliko digitalnih inicijativa podrazumijeva i digitalnu strategiju, to nije točno. Mnoge su tvrtke još uvijek zatvorene u procesima razvoja koji se događaju najčešće u godišnjim ciklusima. Izvršni direktori ne razumiju što sve obuhaća digitalno koje dovodi do automatizacije procesa, ali i konačnih odluka koje stvaraju potpuno nove poslovne modele. Konzultant je ključna osoba u osmišljavanju, ali i u pronalaženju najboljih modela za provedbu strategije. Strategija ne smije ostati nedovršena, no u čak 70% slučajeva organizacije se bore s tim problemom. Dovršavanje strategije zahtijeva stvaranje opipljivih, neposrednih ciljeva koji se povezuju s dugoročnom strategijom, a upravo pomoć pri definiranju tih ciljeva jedan je od zadataka konzultanata. Ukoliko ne postoje smjernice strategije u većini slučajeva tvrtka neće ispuniti svoje planirane strateške ciljeve, a bez jasnog plana djelovanja dolazi do rasipanja resursa. Za stvaranje strategije digitalne transformacije potrebna je tehnologija, no savjetodavne usluge konzultanata pomoći će u izgradnji učinkovitijeg poslovanja zbog različitih poslovnih znanja i vještina koje posjeduju. Analiza McKinsey & Company u članku “Strategy to beat the odds” pokazuje da 50% uspjeha leži u strateškoj procjeni koju domenu i smjer razvoja odabrati, a tu je svakako presudan konzultant koji vidi širu sliku stanja na tržištu. Stvaranje nove kvalitetne strategije obuhvaća tri važne komponente:

  • dijagnozu postojećeg stanja tvrtke
  • definiranje politike vođenja
  • plan budućeg djelovanja

Digitalizacija je nova prilika

Implementacija same tehnologije nije dovoljna da bi se postignula operativna učinkovitost. Potpuna strategija digitalne transformacije kontinuirani je proces sastavljen od niza akcijskih planova, odnosno plan djelovanja za preusmjeravanje poslovanja u digitalnu ekonomiju, a pri tome nam ranije prikupljeni podaci omogućuju mnogo lakše pronalaženje novih prilika. Kriza COVID 19 dodala je novu, još jaču dimenziju digitalizaciji poslovanja te su se jasno iskristalizirale sve prednosti digitalne ekonomije. Sve što se može digitalizirati, digitalizira se, a upravo je digitalizacija bila ključna za opstanak većine tvrtki, odnosno digitalizirane tvrtke lakše su premostile promjenu načina poslovanja i suočile se s potpuno novim konceptom rada koji će zasigurno trajati još neko vrijeme i nakon kojega više ništa neće biti isto. Pet je ključnih točaka digitalne transformacije:

  • strategija
  • komunikacija
  • kultura inovacija
  • tehnologija
  • podaci

Strategija je samo jedan dio stvaranja digitalno transformirane organizacije koja ima ispravan digitalni način razmišljanja što će dovesti do akcijskog plana djelovanja različitog od tradicionalnog poslovnog razmišljanja. Prije svega, potrebno je imati uvid u sve identificirane nepoznanice tvrtke na koje će se strategija fokusirati, a komunikacijom i kreativnim inovacijama doći do najboljeg rješenja.

Stvaranje novih digitalnih poslovnih modela

Stvaranjem novih digitalnih poslovnih modela u privatnim tvrtkama gotovo uvijek dolazi se do činjenice da postojeći poslovni silosi nisu u potpunosti adekvatni. Ista je situacija i s vladinim institucijama, jedinicama lokalne samouprave ili tvrtkama u državnom vlasništvu gdje potrebe građana ne mogu biti jasno adresirane na jednu instituciju, nego prolaze kroz više sustava da bi došle na končano odredište. Čest razlog zašto se neke, privatne ili javne tvrtke ne odlučuju na digitalnu transformaciju jesu kratkovidni dioničari i manageri te neadekvatne politike vođenja. Svaka strategija digitalne transformacije ne podrazumijeva da je kvalitetna i dobro odrađena stoga je uloga stručnjaka, tj. konzultanata ovdje od presudne važnosti radi posebnih vještina upravljanja poslovnim transformiranjem kao i vanjske, objektivne perspektive koja omogućuje pronalazak najučinkovitijih mehanizama. Krajnji cilj digitalne strategije mora biti unapređenje poslovanja i stvaranje nove poslovne vrijednosti, stvaranje nove vrijednosti za korisnike i redefiniranje svoje uloge u sustavu. Svaka bi organizacija trebala napraviti sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja svojeg poslovanja i zapitati se je li spremna za digitalnu revoluciju i nova kompetitivna tržišta koja se takvom promjenom otvaraju.

Intech team
Intech team
Our team of writers and contributors gladly bring you their latest insights.
Intech team
Intech team
Our team of writers and contributors gladly bring you their latest insights.
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Open chat