Razvoj vještina kao najvažniji faktor unapređenja poslovanja

Svaka transformacija je kompleksan proces koji često ne daje optimalan rezultat i može dovesti do gubitak resursa. Uloga konzultanta je da Vam bude partner koji pomaže premostiti prepreke i unaprijediti poslovanje.

Stalna inovacija je dobra

Za svaku tvrtku u usponu, ali i za tvrtke sa stabilnim poslovanjem capacity building izuzetno je važna komponenta. Razvoj kapaciteta posao je koji nikad ne staje i na kojem se uvijek može raditi. To je postupak kojim pojedinci i organizacije stječu, poboljšavaju i zadržavaju vještine, znanje, alate, opremu i druge resurse potrebne za kompetentno obavljanje svojih poslova. Razvoj kapaciteta vodi razvoju infrastrukture te se fokusira na razumijevanje prepreka koje sprečavaju ljude, vlade, međunarodne organizacije i nevladine organizacije u ostvarivanju ciljeva koji će im omogućiti postizanje održivih rezultata. Uloga je konzultanta prepoznati niz potrebnih vještina i kompetencija koji su povezani s neposrednim zadatkom i pomoći u procesima kojima će se stimulirati i razvijati sposobnosti pojedinaca ili organizacija sa svrhom postizanja socijalnih i ekonomskih ciljeva.

Izgradnja kapaciteta – ključna prednost u doba krize

Izgradnja kapaciteta odvija se na individualnoj, institucionalnoj i društvenoj razini. Ima za cilj rješavanje problema povezanih s metodama razvoja uzimajući u obzir potencijalna ograničenja i potrebe pojedinca i/ili organizacije. Podrazumijeva usavršavanje znanja i vještina putem obuke djelatnika od strane konzultanata, proces promjene stavova i ponašanja, modernizaciju postojećih organizacija te pružanje podrške u oblikovanju novih politika, organizacijskih struktura i učinkovitih metoda upravljanja. Također uključuje i sposobnost organizacije da se prilagodi promjenama što je najbolje bilo vidljivo u posljednjih godinu dana pojavom COVID 19 krize. Potrebno je kontinuirano pratiti tehnološke promjene poslovanja i korisiti nove strategije upravljanja. Prije svega digitalne vještine koje su postale izuzetno važna komponenta, a bit će i sve važnija u narednom desetljeću.  

Razvoj vještina u javnom sektoru

Za jedinice lokalne samouprave jačanje kapaciteta izuzetno je važno radi uspostavljanja interaktivne javne uprave koja podjednako uči iz svojih postupaka, ali i iz povratnih informacija koje dobiva od građana. Jačanjem kapaciteta organizacije dobiva se fluidnost, fleksibilnost i funkcionalnost koja omogućuje lakšu prilagodbu promjenjivim potrebama klijenata, odnosno građanstva. Iako je često nevidljiva i zanemaruje se, izgradnja kapaciteta najvažnija je „infrastruktura“ koja omogućava organizacijama i njihovim čelnicima razvoj kompetencija i vještina koje ih čini učinkovitijima i održivijima. To je svojevrsna transformacija koja se generira iznutra i omogućuje da se usredotočite na svoju misiju, ne samo na preživljavanje, a sam njen nedostatak može dovesti do nestabilnosti poslovanja i gubitka fokusa. Stoga je presudno angažirati konzultanta čije će znanje pridonijeti većoj učinkovitosti, obrazovanijem osoblju i preciznije definiranim uslugama. U svemu tome zacrtani rokovi i ciljevi moraju biti realni, odnosno učinkovita izgradnja kapaciteta kontinuirani je proces koji zahtjeva određeni vremenski period. 

Digitalni fokus više nije luksuz, nego nužnost

Digitalizacija organizacija sve je brža, a digitalni fokus više nije luksuz, nego nužnost. Tehološke vještine od presudne su važnosti, a da bi ih mogli savladati potrebno je mentorstvo samih teholoških konzultanata koji rade na strategijama učenja i pomažu u usponu ka potpunoj digitalizaciji. Organizacijama je potrebna vizualizacija i analiza prikupljenih podataka zbog lakšeg usvajanja novih tehnoloških vještina. Dosadašnja poslovna znanja, razumijevanje procesa poslovnih inovacija i otvorenost  za nove procese i tehnologije pomoći će klijentima. Organizacije s takvom radnom etikom inovativnije su i stvaraju više vrijednosti za klijente što im podiže komparativnu prednost na tržištu. Svakako ne treba zaboraviti i brojne “soft skillse“ koji danas dolaze sve više do izražaja u poslovanju, a tiču se kvalitetne komunikacije, kritičkog razmišljanja, timskog rada i fleksibilnosti.

Business Play Zone prati Vas na putu prema uspjehu

Svaka transformacija je kompleksan proces koji često ne daje optimalan rezultat i može dovesti do gubitak resursa. Uloga konzultanta je da Vam bude partner koji pomaže premostiti prepreke i unaprijediti poslovanje. Strateške inovacije i znanje daju novu vrijednost, potiču stvaranje novih poslovnih modela i osiguravaju održivost poslovanja.  Intech Ventures pomaže tvrtkama na njihovom putu transformacije i jačanja kapaciteta. Putem svojeg paketa usluga Business Play Zone fokus je na edukaciji timova i rukovodećih ljudi tvrtki ili vladinih i nevladinih organizacija. Trening može biti svojevrsna igra, a razigranost i eksperimentiranje pomažu pri stjecanju vještina. Da bi to učenje bilo što efikasnije vodimo se metodom stvarnog iskustva koje je jedan od najboljih načina učenja. Radeći na različitim vrstama prilagođenih radionica i treninga pokušavamo skupa s klijentima doći do najoptimalnijeg rješenja za njihov konkretan slučaj. Provodimo niz mogućih scenarija s ciljem edukacije i ubrzanja inovacija, a različite vrste poslovnih ideja testiramo kroz naše sveobuhvatne radionice. Ovaj poprilično nov pristup dijeljenja znanja na hrvatskom tržištu pokazao se kao idealan kanal za rast i razvoj organizacija.

Intech team
Intech team
Our team of writers and contributors gladly bring you their latest insights.
Intech team
Intech team
Our team of writers and contributors gladly bring you their latest insights.
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Open chat
Intech Ventures pomaže tvrtkama na njihovom putu transformacije i jačanja kapaciteta. Putem svojeg paketa usluga Business Play Zone fokus je na edukaciji timova i rukovodećih ljudi tvrtki ili vladinih i nevladinih organizacija.