Pravila privatnosti

Intech Ventures d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Koledovčina 1/D, OIB: 12008409102 koje zastupa direktor Stephanie E. Trpkov, MBA. (u daljnjem tekstu: Intech Ventures)

u Zagrebu, dana 15.08.2020. godine donosi

PRAVILA PRIVATNOSTI


 1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

Intech Venturesd.o.o. ( u daljnjem tekstu: “Intech Ventures”, mi” ili “nas”) poštuje i maksimalno brine za Vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon Vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime INTECH VENTURES-a od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (u daljnjem tekstu:  “Stranica”).

Slijedom navedenog, INTECH VENTURES djeluje kao voditelj obrade.

Pravila privatnosti daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija te se primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na Facebook®, Twitter®, YouTube® i druge web stranice trećih strana i društvenih medija.

Ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom ovih Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.

2. Službenik za zaštitu podataka

INTECH VENTURES je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, koga se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu info@intech-ventures.com. Svi upiti glede zaštite osobnih podataka primaju se isključivo putem navedene mail adrese.

3. Vrste podataka koji se obrađuju

Ukoliko posjećujete naše Stranice, ovim putem Vas želimo obavijestiti da putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o Vama (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator itd.

U određenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za prijavu na neki od programa ili usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili koristite druge značajke ili funkcije Stranice.

INTECH VENTURES neće prikupljati Osobne podatke prilikom Vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama.

Ukoliko nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali određene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti obrazac ili dobiti informacije o nekom od naših programa.

Određene stranice na Stranicama mogu Vam omogućiti da izradite vjerodajnice za prijavu upisivanjem svog korisničkog imena/ID ili e-mail adrese i lozinke i drugih informacija ili pomoću jedne od dostupnih metoda provjere autentičnosti putem društvenih mreža kao što su Facebook®, Google+® i Yahoo®. Ukoliko odlučite izraditi vjerodajnice za prijavu putem svog računa pomoću jednog od dostupnih alata društvenih mreža za provjeru autentičnosti, dopuštate nam da pristupimo vašim Osobnim podacima koji su javno dostupni ili koje ste učinili javno dostupnim (npr. ime, korisnički ID, profilna slika), te informacijama kojima “Dopustite” da Stranica pristupa. Stoga, putem autentifikacije putem jedne od opcija društvenih mreža, dopuštate nam da primimo Vaše podatke koji su dostupni. Preporučujemo da pregledate relevantna pravila privatnosti svih trećih strana i sve uvjete i odredbe za metodu koju odlučite koristiti za provjeru autentičnosti.

Štoviše, kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podaci (npr. IP adresa) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da na vaš uređaj šaljemo prilagođene oglase, zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca (“Ne-osobni podaci“, npr. tip internetskog preglednika”) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomoću “kolačića” i drugih tehnologija praćenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s Vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o Vašoj mrežnoj aktivnosti u određenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podaci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ukoliko onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati Vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne.

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. Poduzeti korake po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti Vaše zahtjeve, komunicirati s Vama o Vašim aktivnostima na Stranici);
 • Izvršiti ugovor kojem ste Vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s našim programima ili uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge);
 • Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;
 • Pridržavanje zakonske obveze kojoj INTECH VENTURES podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
 • Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
 • slanje obavijesti putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;
 • davanje vaših Osobnih podataka odabranim partnerima za informiranje ili oglašavanje za njihove marketinške svrhe u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od A do E je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti INTECH VENTURES da sklopi ugovor s vama, da odgovori na Vaše zahtjeve  i da se pridržava pravnih obveze kojima INTECH VENTURES podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točkama F i G je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti INTECH VENTURES da šalje informativne ili materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za informiranje ili oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi Vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave na neki od programa ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva.

5. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo:

 • subjektima potrebnima za izvršavanje usluge i održavanje, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa korisnika i analiziranje podataka, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime INTECH VENTURES-a kao izvršitelji obrade;
 • osobama ovlaštenima od INTECH VENTURES-a za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici INTECH VENTURES-a);
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka; da zaštite i brane prava ili imovinu INTECH VENTURES-a i ove Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika INTECH VENTURES-a, njegovih Stranica ili javnosti);
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim          zakonskim osnovama.

6. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

INTECH VENTURES ne prenosi Osobne podatke u treće zemlje.

7. Rokovi

INTECH VENTURES će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odjeljcima 2.F i 2.G, vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu. Osim gore navedenog, INTECH VENTURES će zadržati Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

8. Vaša prava

INTECH VENTURES vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od INTECH VENTURES-a pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

9. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane INTECH VENTURES-a. Kada napuštate Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete.

Iako INTECH VENTURES nastoji postavljati samo veze na web-stranice koje dijele njezine visoke standarde i poštovanje privatnosti, nismo odgovorni za sadržaj, sigurnost ili prakse drugih web-stranica. Trebali biste pregledati pravila privatnosti i kolačića na tim web-stranicama kako biste saznali kako će se koristiti Vaši osobni podaci.

Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti.

Oprez! Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili dovođenjem Vašeg računalnog sustava u rizik od raznih računalnih napada i zloćudnih softvera.  

10. Zaštita privatnosti djece

INTECH VENTURES ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim važećim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ne prikupljamo Osobne podatke od bilo koje osobe mlađe od šesnaest godina (16). Djeca mlađa od šesnaest (16) godina trebaju imati suglasnost roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, nećemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika.

Bez takve privole, dijete možda neće moći sudjelovati u određenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje Osobnih podataka svojeg djeteta.

Namjerno ne tražimo niti prikupljamo osobne podatke od djece ili o njima bez suglasnosti roditelja ili skrbnika.

Ukoliko INTECH VENTURES sazna da se osobni podaci koji su joj poslani odnose na dijete bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, INTECH VENTURES će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

– izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i

– osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu te ih neće dati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na mail  info@intech-ventures.com.

11. Sigurnosne prakse

Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo.

Međutim, zbog prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su računalni i internetski napadači. Vaša upotreba Stranice pokazuje Vaš pristanak na ovaj rizik.

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvanugovorne (uključujući, ali ne ograničavajući se na i nehaj) te izmaklu dobit koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

12. Mjerodavno pravo

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava.

Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila Privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama.

Ukoliko se nalazite izvan Republike Hrvatske, vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

13. Prijenos imovine

Tijekom svog poslovanja, INTECH VENTURES može prodati ili kupiti imovinu. Ukoliko drugi entitet stekne Društvo ili svu ili gotovo svu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica mogu se prenijeti na takvu osobu.

Također, ukoliko protiv nas ikad bude pokrenut bilo kakav postupak stečaja, predstečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

14. Salvatorna klauzula

Ukoliko bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

15. Izmjene i dopune Pravila privatnosti

INTECH VENTURES pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ukoliko bilo koje izmjene ili dopune budu izvršene.

16. Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih daljnjih pitanja ili komentara u vezi Pravila privatnosti, možete nas svakodobno kontaktirati putem info@intech-ventures.com.

Open chat